Nieuws

Op 7 oktober 2018 hebben wij een geweldig feest gevierd ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan. Dit feest, waarvoor veel belangstelling was, vond plaats in Voorzieningshart De Biezantijn met medewerking van diverse koren en “Almost Seven”.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor alle hulp en hun betrokkenheid.

Mede dank zij hun medewerking kunnen wij terug kijken op een zeer geslaagde dag.

Door de grote belangstelling voor ons koor zijn wij genoodzaakt een ledenstop in te voeren. Ons koor bestaat uit zowel mannen als vrouwen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website: info@smartlappenkoordekleppers.nl. en worden op een wachtlijst geplaatst.